آمالکپ ۱ واحدی سینا

تاریخ انتشار : 2018/02/06

آمالکپ ۱ واحدی سینا

 آمالکپ 1 واحدی سینا

برند محصول : سینالوکس
ساخت کشور: ایران
مقدار : ۵۰ کپسول درهربسته
قیمت : ۱۲۴۰۰۰ تومان

ویژگی های  آمالکپ ۱ واحدی سینا :
√آمالگامهای سینالوکس جزو آمالگامهای کروی با مس بالا و فاقد عنصرروی و فاز۲ گاما می باشد.
√آمالگامهای سینا با بهره گیری از روش اتمایزینگ گازی تولید میشود این آلیاژ عاری از فلزروی وفازمضرگاما۲ میباشد.