آمالکپ ۲ واحدی سینالوکس

تاریخ انتشار : 2018/02/08

آمالکپ ۲ واحدی سینالوکس

 

آمالکپ 2 واحدی سینالوکس

نام کالا: آمالکپ ۲ واحدی سینالوکس
برند محصول : سینالوکس
ساخت کشور: ایران
مقدار : ۵۰ کپسول درهربسته
قیمت : ۱۵۹۰۰۰ تومان

ویژگی های آمالکپ ۲ واحدی سینالوکس:
√آمالگامهای سینالوکس جزو آمالگامهای کروی با مس بالا و فاقد عنصرروی و فاز۲ گاما میباشد.
√آمالگامهای سینا با بهره گیری از روش اتمایزینگ گازی تولید میشود این آلیاژ عاری از فلزروی وفازمضرگاما۲ میباشد.