آمالکپ ۳ واحدی سینالوکس

تاریخ انتشار : 2018/02/08

آمالکپ ۳ واحدی سینالوکس

آمالکپ 3 واحدی سینالوکس
نام کالا: آمالکپ ۳ واحدی سینالوکس
برند محصول : سینالوکس
ساخت کشور: ایران
مقدار : ۵۰ کپسول درهربسته
قیمت : ۱۹۱۰۰۰ تومان

ویژگی های آمالکپ ۳ واحدی سینالوکس:

√آمالگامهای سینالوکس جزو امالگامهای کروی با مس بالا و فاقد عنصرروی و فاز۲ گاما می باشد.

√آمالگامهای سینا با بهره گیری از روش اتمایزینگ گازی تولید میشود این آلیاژ عاری از فلزروی وفازمضرگاما۲ می باشد.