آمالکپ ۵ واحدی سینالوکس

تاریخ انتشار : 2018/02/08

آمالکپ ۵ واحدی سینالوکس

 آمالکپ 5 واحدی سینالوکس
برند محصول : سینالوکس
ساخت کشور: ایران
مقدار : ۵۰ کپسول درهربسته
قیمت : ۲۹۰۰۰۰ تومان

ویژگی های آمالکپ ۵ واحدی سینالوکس :
√آمالگامهای سینالوکس جزو آمالگامهای کروی با مس بالا و فاقد عنصرروی و فاز۲ گاما می باشد
√آمالگامهای سینا با بهره گیری از روش اتمایزینگ گازی تولید میشود این الیاژ عاری از فلزروی وفازمضرگاما۲ می باشد