آمالکپ۳ واحدی سولالوی

تاریخ انتشار : 2018/02/08

آمالکپ۳ واحدی سولالوی

 آمالکپ3 واحدی سولالوی

نام کالا : آمالکپ۳ واحدی سولالوی
برند محصول : سولالوی
ساخت کشور: انگلیس
مقدار: ۵۰ کپسول در هربسته
قیمت : ۲۲۲۰۰۰ تومان

ویژگی های آمالکپ۳ واحدی سولالوی:
√۴۵ درصد نقره ۲۴درصد مس و قلع ۳۱ درصد
√دارای استحکام بسیار بالا و شکل پذیری آسان بدون روی و گامادو
√ترکیب بسیارراحت پودر و جیوه با امالگاماتورهای حتی ضعیفماندگاری بالا