اسید اچ پرسلن الترادنت

تاریخ انتشار : 2018/02/27

اسید اچ پرسلن الترادنت

اسید اچ پرسلن الترادنت
نام کالا : اسیداچ پرسلن و سایلن الترادنت Ultradent – porcelain Etch & Silane
برند محصول : اولترادنت Ultradent
ساخت کشور: آمریکا
وزن و مقدار : اسید ۲/۱ میلی و سایلن ۲/۱ میلی
قیمت :

ویژگی های اسید اچ پرسلن الترادنت :
اسید هیدروفلوریک و سایلن
Inlay,Onlays,Veneers اچ پرسلن در داخل دندان ( ترمیم پرسلن شکسته ) و خارج دهان
اچ کامپوزیتهای قدیمی قبل از باندینگ و ترمیم
بعد از اچ پرسلن و از سایلن در سطح داخلی اینله وونیرهای و روکشهای کامپوزیتی و پرسنلی استفاده میگردد.
زمان لازمه ۹۰ ثانیه اچ
۶۰ ثانیه سایلن