اس ای باند

تاریخ انتشار : 2018/02/14

اس ای باند

اس ای باند

نام کالا :Clearfil SE Bond

برند کالا:Kuraray

ساخت کشور: ژاپن

وزن : باند ۵/۲ میلی و پرایمر ۳ میلی

قیمت : ۱۹۷۰۰۰ تومان

 

ویژگی های اس ای باند:

و یک عامل باندینگ میباشد Self-etchاین باندینگ برسیستم باندینگ لایت کیور حاوی پرایمر

پرایمر برپایه آب اماده سازی همزمان مینا و عاج در یک مرحله را امکان پذیر میسازد

مونومر ام دی پی به خذف حساسیت بعد از ترمیم کمک میکند

این باندینگ از نوع نسل ۶ میباشد

سلف اچ بدون نیاز به اسید و شستشو

سیل مارجینال بهتربه دلیل استحکام دباندبسیاربالا

پرایمر برپایه آب و سازگار باپالپ

استفاده بی خطر و سریع

بدون دکسیفیکاسیون بیش از حد