الکل طبی گلریز

تاریخ انتشار : 2018/02/26

 الکل طبی گلریز

الکل طبی گلریز

برند محصول : شرکت گلریز

ساخت کشور ایران

مقدار : یک لیتر

قیمت : ۱۰۵۰۰ تومان

 

کاربرد الکل طبی گلریز:

جهت ضد عفونی پوست قبل از تزیقات و شستشو و تمیز کردن اجسام و نیز استفاده به عنوان ماده آتش زا در چراغ الکل.

مزایا الکل طبی گلریز : این الکل در شرکت گلریز ساخته میشود که تحت نظارت اداره بهداشت و درمان میباشد و دارای مهر استاندارد می باشد که در بسته شیشه های یک لیتری آماده میگردد و مقارحجم و خلوص آن کاملا واقعی می باشد بسیاری از الکلهای موجود فاقد مهر استاندارد می باشند و خلوص آنهای خیلی کمتر از نوشته روی شیشه آنها می باشد.

 

الکل چیست : به طور کلی مایعی است بیرنگ و زلال با وزن مولکولی ۴۶/۰۷ که به هر نسبتی در آب حل میشودو بوی مشخص و تندی داردودر حرارت ۷۸/۳ درجه سلسیوس در شرایط متعارفی جوشیده و در سرمای ۱۱۲ درجه سلسیوس منجمد میگردد الکل ۹۶ درصد حاوی ۹۶ درصد اتانول بوده که به آسانی با شعله های آبی سوخته و گاز کربنیک و آب می دهد.