بتادین یک لیتری آیدان

تاریخ انتشار : 2018/02/26

بتادین یک لیتری آیدان

بتادین یک لیتری آیدان

ساخت کشور : ایران

مقدار : یک لیتر

قیمت : ۲۲۰۰۰ تومان

 

کاربرد بتادین یک لیتری آیدان:

ازبین برنده باکتری ها گرم مثبت و گرم منفی و قارچها و ویروسها و پروتوزوآ و اسپورهامی باشد.

ضد عفونی کننده سوختگیهای درجه ۲ و ۳ و بریدگیها و زخمهای سطحی.

ضد عفونی کننده پوست و موضع عمل قبل و بعد از جراحی.

ضد عفونی کننده پوست قبل از عمل جراحی

هشدار مصرف:

ازانباشته شدن دارو در چین خوردگیها و زیر بدن بیماربستری جلوگیری شود.

در افراد مبتلا به اختلال تیروئید در مدت طولانی استفاده نگردد .

استفاده جهت نوزادان کمتر از ۵/۱ کیلوگرم منع می گردد.

دربیماران کلیوی با احتیاط مصرف گردد.

در صورت مشاهده به حساسیت مصرف آن قطع گردد.

در دمای کمتراز۳۰ درجه نگهداری شود.