سارفوسپت ابزار۲۵۰ سی سی جهت ضدعفونی کردن تجهیزات دندانپزشکی

تاریخ انتشار : 2018/02/26

سارفوسپت ابزار۲۵۰ سی سی

سارفوسپت ابزار250 سی سی

برند محصول : سارفوسپت

ساخت کشور : ایران

مقدار : ۲۵۰ سی سی

قیمت : ۱۹۰۰۰ تومان

 

کاربرد و مزایا :

پاکسازی و ضد عفونی همزمان ابزارهای پزشکی و دندانپزشکی پیش از استریلیزاسیون فاقد خورندگی و تخریبی بر ابزارهای حساس و فاقد الدوئید و فنل بدون بووبخارات آزار دهنده .

بسیارمقرون به صرفه و قابل رقیق شدن با آب به نسبت ۱ و ۲ درصد.

طیف اثرگزاری :

باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی قارچها .

HIV,HBV,HCV ضد ویروسهای.

زمان اثرگزاری :

۲درصد ۱۵ دقیقه و ۱ درصد ۳۰ دقیقه می باشد.

روش استفاده :

محلول را به نسبت قید شده باید با آب رقیق نموده و لوازم درآن قوطه ور گردد و بعد از زمان لازم لوازم را با آب بشوئیدو خشک کرده و استریل نمایید.