ساولن ۴ لیتری

تاریخ انتشار : 2018/02/26

ساولن ۴ لیتری

برند محصول : بهسادین

ساخت کشور ایران

مقدار کالا : ۴ لیتری

قیمت : ۶۲۰۰۰ تومان

ویژگی ها :

ساولن یک ماده پرسابقه درایران میباشد این نام از ترکیب ۲ ماده ضد عفونی کننده کلرهگزیدن و ستریماید است.

جهت ضد عفونی سریع ابزارها و وسایل پزشکی و جراحی همچنین شستشوی دست جراح و زخم ها کاربرد دارد و همچنین محلول یک درصد آن جهت ضد عفونی دست و شستن بدن و دست مناسب میباشد این ماده باکتری کش قوی هست ولی بر روی ویروسها تاثیر ندارد.

هشدار : از تماس آن و چشم و گوش باید جلوگیری شود و ورود آن به گوش باعث کر شدن میشود.

این ماده  راباید دور از نور و در ظرفهای کدر نگهداری شود.