محلول اسپری اکتیو آلمان

تاریخ انتشار : 2018/02/26

محلول اسپری اکتیو آلمان

محلول اسپری اکتیو آلمان

نام کالا : محلول اسپری اکتیو

ساخت کشور : آلمان و بسته بندی شده در ایران

مقدار : یک لیتر

قیمت : ۳۱۰۰۰ تومان

 

کاربرد:

اسپری ضد عفونی کننده آماده مصرف بر روی سطوح و ابزار پزشکی و دستگاهها و صندلی بیمار و سایر تجهیزات

موثر بر باکتریها و قارچها و ویروسها.

روش مصرف :

روی سطح مورد نظر اسپری گردد و زمان لازم یک دقیقه میباشد.

ترکیبات :

ترکیبات موثر در ۱۰۰ گرم ۴۳ گرم اتانول ۹۹% و۵% دی دسیل و دی متیل –ان – و کلراید

 

هشدار:

این محصول آتش زا بوده و بایستی دور از آتش و حرارت قار گرفته.

در صورت تماس با چشم باید چشم را با مقارزیادی آب شستشو نمایید.