کامپوزیت جنیال جهت ترمیم دندانی های خلافی و قدامی

تاریخ انتشار : 2018/02/14

کامپوزیت جنیال

نام کالا : کامپوزیت جنیال
برند محصول :GC
ساخت کشور: ژاپن
مقدار : ۲٫۷ میل
قیمت : ۱۵۲۰۰۰ تومان

ویژگی های کامپوزیت جنیال :

√کامپوزیت نانوهیبرید زیبایی جهت ترمیمهای دندانهای قدامی و خلفی
√V,IV,III ترمیم پوسیدگیهای کلاس
√Wedge-shaped ترمیم پوسیدگیهای سطح ریشه و پوسیدگیهای
√بستن دیاستم به صورت ونیرهای کامپوزیتی