کامپوزیت فلو گرادیا

تاریخ انتشار : 2018/02/14

کامپوزیت فلو گرادیا

کامپوزیت فلو گرادیا

نام کالا: کامپوزیت فلو گرادیا
برند : GC
ساخت کشور : ژاپن
وزن : ۲ عدد سرنگ ۲/۱ میلی
قیمت : ۱۶۲۰۰۰ تومان

ویژگی های کامپوزیت فلو گرادیا:
√نوع کامپوزیت میکروهیبرید میباشد
√V,IV,III,II,I کاربرد: ترمیم پوسیدگیهای کلاس
√ترمیم پوسیدگیهای سطح ریشه و نواحی سرویکالی
√ترمیم دندانهای شیری
√رفع حساسیت در دندانهای حساس
√درترمیمهای کامپوزیتیBase/Liner به عنوان بیس لاینر
√فیشورسیلانت
√جهت ثابت کردن دندانهای لق
√ترمیم پرکردگیهای ناقص کامپوزیتی نظیر لب پریدگی و ترک