چگونه تا آخر عمر دندان های سالم داشته باشیم

تاریخ انتشار : 2018/01/26

چگونه تا آخر عمر دندان های سالم داشته باشیم
پوسیدگی دندان در پی تجمع پلاک میکروبی و در هر سنی رخ می دهد. با افزایش سن ممکن است لثه دچار تحلیل شده و سمنتوم سطح ریشه به محیط دهان اکسپوز شود، در این حالت احتمال بروز پوسیدگی سطح ریشه دندان وجود دارد که درمان آن نسبت به پوسیدگی تاج دندان مشکل تر می باشد.
دراین ویدئو به شما نشان خواهیم داد چگونه از دندان های خود مراقبت کنید و از چه طریق می توانیم تا آخر عمر دندان های سالم داشته باشیم