آمالکپ ۲ واحدی سولالوی

تاریخ انتشار : 2018/02/07

آمالکپ ۲ واحدی سولالوی

آمالکپ 2 واحدی سولالوی

برند محصول : سولالوی
ساخت کشور: انگلیس
مقدار: ۵۰ کپسول در هربسته
قیمت : ۱۹۰۰۰۰ تومان

ویژگی های آمالکپ ۲ واحدی سولالوی:
√۴۵ درصد نقره ۲۴درصد مس و قلع ۳۱ درصد
√دارای استحکام بسیار بالا و شکل پذیری اسان
√بدون روی و گامادو
√ترکیب بسیارراحت پودر و جیوه با امالگاماتورهای حتی ضعیفماندگاری بالا