اسید اچ ۳۵% اسید فسفریک

تاریخ انتشار : 2016/12/05

اسید اچ ۳۵% اسید فسفریک

Ultra – Etch

Etchant

اسید اچ

اسید اچ ۳۵% اسید فسفریک

اولترا اچ به صورت ژل میباشد و به جهت کیفیت و چسبندگی مناسب به سادگی قابل کنترل بوده و در کوچکترین شیارهای سطح اکلوزال نفوذ میکند و عمل اچینگ به نحو مطلوب صورت میگیرد.

به دلیل چسبندگی مناسب از حرکت ماده در سطح عمودی دندان نیز جلوگیری به عمل می اورد.

 

بسته بندی به صورت ۴ سرنگی و ۲۰ سرنگی و کیت ۳۰ میلی

همراه با ۲۰ سرنگ و نوکهای مخصوص

– دارای ویسکوزیته ایده آل و توانایی نفوذ به تمامی شکاف و از طرفی عدم پخش و حرکت آن

به صورت عمودی و به قسمت های ناخواسته – دارای خصوصیت شیمیایی منحصر بفرد

Self-limiting بدین معنا که تنها ظرف ۱۵ الی ۲۰ ثانیه به ۱٫۹ میلی متر نفوذ کرده و

عمل اچینگ را انجام می دهد و به عمقی بیشتر از ۱٫۹ میلی متر نفوذ نمی کند.