باندینگ لایت کیور نسل ۵

تاریخ انتشار : 2016/11/30

باندینگ لایت کیور نسل ۵ 

باندینگ

Peak Universal Bond Ultradent
Ligh- Cured Resin Adhesive With Chlorhexidine (0.2%)

تنها باندینگ لایت کیور نسل ۵ حاوی کلرهگزدین ۲/۰ درصد
قابلیت باند به دنتین و انامل و پرسلن و فلز و کامپوزیت و زیرکونیا
حاوی کلرگزدین ۲/۰ درصد که باعث ماندگاری و استحکام در طولانی مدت می گردد
هندلینگ بهترین انتخاب رستوریشن های دایرکت و ایندابرکت و همچنین سمنتیشن انواع پست داخل کانال

در دو بسته بندی:
تک سرنگی ۲/۱ میل