درمان حساسیت دندانی با Flor Opal Varnish

تاریخ انتشار : 2016/11/30

درمان حساسیت دندانی  با Flor Opal Varnish

pro43-260x300

Flor Opal Varnish
۵% sodium Fluoride Varnish

۵% وارنیش سدیم فلوراید
Syring To Syringe System دارای فلوراید موثر برای درمان
Hyper Sensitivity درمان قطعی
درمان حساسیتهای دندانی بعد از جراحی پریودنتال
Expose درمان حساسیتهای ریشه ای
دارای طعم نعنا
۲ سال تاریخ مصرف