فلوراید تراپی با محصول flor opal ultradent

تاریخ انتشار : 2016/11/30

فلوراید تراپی  با محصول flor opal ultradent

فلوراید تراپی  با محصول flor opal ultradent

Ultradent
Sustained Release Fluoride Gel

منبعی منحصر به فرد برای ازاد سازی فلوراید و اکتیو ماندن به مدت ۸ تا ۱۰ ساعت داخل تری
مورد استفاده در:
Topical Fluoride فلوراید تراپی به صورت
درمان حساسیتهای حرارتی دندان
Neutral Nas 1/1% حاوی

به صورت بسته بندی ۴ سرنگی