محافظت از نسوج لثه با Opal Dam Green Ultradent

تاریخ انتشار : 2016/11/30

محافظت از نسوج لثه با Opal Dam Green Ultradent

pro40-260x300

رزین لایت کیور منحصربه فرد با بیس متاکریلات جهت محافظت از نسوج لثه هنگام استفاده از:
پرسلن اچ و هنگام ترمیم پرسلن در داخل دهان
Pawer Bleach میکروابریژن (ایزوله کردن لثه و دندانهای مجاور) و

بسته بندی به صورت ۴ و ۲۰ سرنگی همراه با نوکهای مخصوص