محلول سارفوسپت جهت ضدعفونی کردن تجهیزات دندانپزشکی

تاریخ انتشار : 2018/02/26

محلول سارفوسپت

محلول سارفوسپت
نام کالا : سارفوسپت ابزار SURFOSEPT –INSTRUMENT
برند محصول : سارفوسپت
ساخت کشور : ایران
مقدار : یک لیتر
قیمت : ۶۲۰۰۰ تومان

کاربرد و مزایا محلول سارفوسپت:

پاکسازی و ضد عفونی همزمان ابزارهای پزشکی و دندانپزشکی پیش از استریلیزاسیون فاقد خورندگی و تخریبی بر ابزارهای حساس و فاقد الدوئید و فنل بدون بووبخارات آزار دهنده .
بسیارمقرون به صرفه و قابل رقیق شدن با آب به نسبت ۱ و ۲ درصد
طیف اثرگزاری : باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی قارچ ها .
ضد ویروسهای HIV,HBV,HCV.
زمان اثرگزاری : ۲درصد ۱۵ دقیقه و ۱ درصد ۳۰ دقیقه می باشد.

روش استفاده :

محلول را به نسبت قید شده باید با آب رقیق نموده و لوازم درآن غوطه ور گردد و بعد از زمان لازم لوازم را با آب بشوئیدو خشک کرده و استریل نمایید.