پالیشر Jiffy

تاریخ انتشار : 2016/11/30

پالیشر Jiffy

Jiffy Polishers
Cups,Disks and Points

پولیشر

جرمگیری و پولیشر دندان چیست؟

جرمگیری به فرایندی گفته میشود که طی آن رسوبات و جرمها و لکه های دندان پاک میشوند. در این روش مینای دندان هیچ آسیبی نمیبیند. جرمگیری علاوه بر سطح دندان در ریشه دندان نیز قابل انجام است. این کار در مواردی انجام میشود که شیارهایی بین لثه و دندان (پاکِت) تشکیل شده باشند. در اثر فعالیت زیاد باکتریها و تهاجم آنها به لثه، لثه پسروی کرده و پاکتهایی بین دندان و لثه تشکیل میشود. به جرمگیری سطح ریشه دندان تسطیح ریشه یا روت پلنینگ گفته میشود.

ویژگی های پولیشر جفی:

بعد از ایجاد کانتور و تصحیح مارجین های کامپوزیت توسط دیسک پولیشر سبز و سپس زرد و در نهایت از رنگ سفید استفاده نمایید.
از پالیشرهای فوق میتوان برای تمامی کامپوزیتها ی مایکروهایبرید استفاده کرد.
قابل اتوکلاو کردن