ژل بی حسی موضعی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

Ultra Care

Oral Anesthetic Gel

 pro10-260x300

فروش ژل بی حسی موضعی

دارای اثر عمیق و سریع بی حسی موضعی لثه پیش از تزریق

با دو طعم ادامس و تمشک ومیوه های استوایی

۴۸ ماه تاریخ مصرف

 

بسته بندی به صورت ۳۰ میلی