ژل ضد حساسیت اولترادنت

تاریخ انتشار : 2016/12/05

ژل ضد حساسیت اولترادنت

Ultra – EZ  Ultradent

Desensitizing Gel wit Potassium Nitrate & Fluoride

اولترادنت"

 

ژل ضد حساسیت ۳% نیترات  اولترادنت پتاسیم همراه با فلوراید ۲۵/۰

قابل استفاده توسط تری در دهان بیمار برای رفع حساسیتهای ناشی از :

سایش بوجود امده از مسواک

بعد از جراحی پریودنتال

Expose درمان حساسیتهای ریشه های

به صورت بسته بندی ۴ سرنگی