ژل چسباندن گلسیرین De OX

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۰

ژل چسباندن گلسیرین De OX

deox
Viscous Oxygen Barrier Solution

ژل چسباندن گلسیرین
از تشکیل لایه مهار اکسیژنی بر روی سطح کامپوزیت جلوگیری می کند.

به صورت بسته بندی ۴ عددی