کامپوزیت Jiffy Composite Polishing Brushes

تاریخ انتشار : 2016/11/30

کامپوزیت Jiffy Composite Polishing Brushes

pro24-260x300

Jiffy Composite Polishing Brushes
Regular and Pointed

کامپوزیت برسی با رشته های مقاوم محتوی ذرات ریز سیلیکونی کارباید که با انعطاف پذیری بسیار بالا برای پولیش سطوح ناهموار و دور از دسترس مناسب می باشد.

به صورت بسته بندی ۱۰ عددی
در دو شکل