کنار نگه داشتن مناسب لثه هنگام تراش و قالبگیری

تاریخ انتشار : 2016/12/05

Ultrapak

Plain Knitted Cord

pro4-260x300

۱۰۰% کتان خالص بدون مواد افزودنی

حلقه های بافته شده تودرتو برای نگهداری ماده ضد خونریزی

کنار نگه داشتن مناسب لثه هنگام تراش و قالبگیری

قابل استفاده با استری جی دنت و ویسکواستات

در ۶ اندازه

 

به صورت ۵/۲ متری