آمالگام

آمالگام ۱۰۰ گرمی سینالوکس

آمالگام ۱۰۰ گرمی سینالوکس نام کالا: آمالگام ۱۰۰ گرمی سینالوکس برند محصول : سینالوکس ساخت کشور: ایران مقدار : ۱۰۰ گرم قیمت : ۲۸۱۰۰۰ تومان ویژگی های آمالگام ۱۰۰ گرمی سینالوکس: √آمالگامهای سینالوکس جزو آمالگامهای کروی با مس بالا و فاقد عنصرروی و فاز۲ گاما می باشد. √آمالگامهای سینا با بهره گیری از روش اتمایزینگ […]

آمالگام ۱۰۰ گرمی سینالوکس

آمالگام ۵۰ گرمی سینالوکس

آمالگام ۵۰ گرمی سینالوکس نام کالا: آمالگام ۵۰ گرمی سینالوکس برند محصول : سینالوکس ساخت کشور: ایران مقدار : ۵۰ گرم قیمت : ۱۴۵۰۰۰ تومان ویژگی های مالگام ۵۰ گرمی سینالوکس : √آمالگامهای سینالوکس جزو امالگامهای کروی با مس بالا و فاقد عنصرروی و فاز۲ گاما می باشد. √آمالگامهای سینا با بهره گیری از روش […]

آمالگام ۵۰ گرمی سینالوکس

آمالکپ ۵ واحدی سینالوکس

آمالکپ ۵ واحدی سینالوکس برند محصول : سینالوکس ساخت کشور: ایران مقدار : ۵۰ کپسول درهربسته قیمت : ۲۹۰۰۰۰ تومان ویژگی های آمالکپ ۵ واحدی سینالوکس : √آمالگامهای سینالوکس جزو آمالگامهای کروی با مس بالا و فاقد عنصرروی و فاز۲ گاما می باشد √آمالگامهای سینا با بهره گیری از روش اتمایزینگ گازی تولید میشود این […]

آمالکپ ۵ واحدی سینالوکس

آمالکپ ۵ واحدی ۱۱۰ پلاس

آمالکپ ۵ واحدی ۱۱۰ پلاس برند محصول : ۱۱۰ پلاس ساخت کشور: چین مقدار: ۵۰ کپسول در هربسته قیمت : ۲۶۵۰۰۰ تومان ویژگی های آمالکپ ۵ واحدی ۱۱۰ پلاس: √باکیفیت بالا وترمیم بادوام با عمرمفید طولانی و پرداخت عالی رضایت بیمار را تضمین می کند √قلبلیت کندانس عالی وسیل باکیفیت درمارژینها √حاوی ۴۵درصدنقره و ۳۰درصد […]

آمالکپ ۵ واحدی ۱۱۰ پلاس

آمالکپ ۳ واحدی سینالوکس

آمالکپ ۳ واحدی سینالوکس نام کالا: آمالکپ ۳ واحدی سینالوکس برند محصول : سینالوکس ساخت کشور: ایران مقدار : ۵۰ کپسول درهربسته قیمت : ۱۹۱۰۰۰ تومان ویژگی های آمالکپ ۳ واحدی سینالوکس: √آمالگامهای سینالوکس جزو امالگامهای کروی با مس بالا و فاقد عنصرروی و فاز۲ گاما می باشد. √آمالگامهای سینا با بهره گیری از روش […]

آمالکپ ۳ واحدی سینالوکس

آمالکپ ۳ واحدی ۱۱۰ پلاس

آمالکپ ۳ واحدی ۱۱۰ پلاس نام کالا: آمالکپ ۳ واحدی ۱۱۰ پلاس برند محصول : ۱۱۰ پلاس ساخت کشور: چین مقدار: ۵۰ کپسول در هربسته قیمت : ۲۰۱۰۰۰ تومان ویژگی های آمالکپ ۳ واحدی ۱۱۰ پلاس: √باکیفیت بالا وترمیم بادوام با عمرمفید طولانی و پرداخت عالی رضایت بیمار را تضمین می کند √قابلیت کندانس عالی […]

آمالکپ ۳ واحدی ۱۱۰ پلاس

آمالکپ۳ واحدی سولالوی

آمالکپ۳ واحدی سولالوی نام کالا : آمالکپ۳ واحدی سولالوی برند محصول : سولالوی ساخت کشور: انگلیس مقدار: ۵۰ کپسول در هربسته قیمت : ۲۲۲۰۰۰ تومان ویژگی های آمالکپ۳ واحدی سولالوی: √۴۵ درصد نقره ۲۴درصد مس و قلع ۳۱ درصد √دارای استحکام بسیار بالا و شکل پذیری آسان بدون روی و گامادو √ترکیب بسیارراحت پودر و جیوه […]

آمالکپ۳ واحدی سولالوی

آمالکپ ۲ واحدی سینالوکس

آمالکپ ۲ واحدی سینالوکس   نام کالا: آمالکپ ۲ واحدی سینالوکس برند محصول : سینالوکس ساخت کشور: ایران مقدار : ۵۰ کپسول درهربسته قیمت : ۱۵۹۰۰۰ تومان ویژگی های آمالکپ ۲ واحدی سینالوکس: √آمالگامهای سینالوکس جزو آمالگامهای کروی با مس بالا و فاقد عنصرروی و فاز۲ گاما میباشد. √آمالگامهای سینا با بهره گیری از روش […]

آمالکپ ۲ واحدی سینالوکس

آمالکپ ۲ واحدی سولالوی

آمالکپ ۲ واحدی سولالوی برند محصول : سولالوی ساخت کشور: انگلیس مقدار: ۵۰ کپسول در هربسته قیمت : ۱۹۰۰۰۰ تومان ویژگی های آمالکپ ۲ واحدی سولالوی: √۴۵ درصد نقره ۲۴درصد مس و قلع ۳۱ درصد √دارای استحکام بسیار بالا و شکل پذیری اسان √بدون روی و گامادو √ترکیب بسیارراحت پودر و جیوه با امالگاماتورهای حتی […]

آمالکپ ۲ واحدی سولالوی

آمالکپ ۲ واحدی ۱۱۰ پلاس

آمالکپ ۲ واحدی ۱۱۰ پلاس نام کالا: آمالکپ ۲ واحدی ۱۱۰ پلاس برند محصول : ۱۱۰ پلاس ساخت کشور: چین مقدار: ۵۰ کپسول در هربسته قیمت : ۱۶۵۰۰۰ تومان ویزگی های آمالکپ ۲ واحدی ۱۱۰ پلاس: √باکیفیت بالا وترمیم بادوام با عمرمفید طولانی و پرداخت عالی رضایت بیمار را تضمین میکند √قابلیت کندانس عالی وسیل باکیفیت […]

آمالکپ ۲ واحدی ۱۱۰ پلاس

آمالکپ ۱ واحدی سینا

آمالکپ ۱ واحدی سینا برند محصول : سینالوکس ساخت کشور: ایران مقدار : ۵۰ کپسول درهربسته قیمت : ۱۲۴۰۰۰ تومان ویژگی های  آمالکپ ۱ واحدی سینا : √آمالگامهای سینالوکس جزو آمالگامهای کروی با مس بالا و فاقد عنصرروی و فاز۲ گاما می باشد. √آمالگامهای سینا با بهره گیری از روش اتمایزینگ گازی تولید میشود این […]

آمالکپ ۱ واحدی سینا

آمالکپ ۱ واحدی ۱۱۰ پلاس

آمالکپ ۱ واحدی ۱۱۰ پلاس برند محصول : ۱۱۰ پلاس ساخت کشور: چین مقدار: ۵۰ کپسول در هربسته قیمت : ۱۳۲۰۰۰ تومان ویژگی های آمالکپ ۱ واحدی ۱۱۰ پلاس : √باکیفیت بالا وترمیم بادوام با عمرمفید طولانی و پرداخت عالی رضایت بیمار را تضمین میکند. √قابلیت کندانس عالی وسیل باکیفیت درمارژینها. √حاوی ۴۵درصدنقره و ۳۰درصد قلع […]

آمالکپ ۱ واحدی ۱۱۰ پلاس

آمالکپ ۱ واحدی سولالوی

آمالکپ ۱ واحدی سولالوی برند محصول : سولالوی ساخت کشور: انگلیس مقدار: ۵۰ کپسول در هربسته قیمت :۱۶۸۰۰۰ تومان ویژگی های آمالکپ ۱ واحدی سولالوی : √۴۵ درصد نقره ۲۴درصد مس و قلع ۳۱ درصد. √دارای استحکام بسیار بالا و شکل پذیری اسان. √بدون روی و گامادو. √ترکیب بسیارراحت پودر و جیوه با آمالگاماتورهای حتی […]

آمالکپ ۱ واحدی سولالوی

آمالکپ ۵ واحدی SDI

آمالکپ ۵ واحدی SDI برند محصول :SDI ساخت کشور: استرالیا مقدار : ۵۰ کپسول در هر بسته قیمت : ۳۸۶۰۰۰ تومان ویژگی های محصول آمالکپ ۵ واحدی SDI : √امالگامهای کپسولی حاوی ۴۰درصد نقره با صرفه اقتصادی و بدون فازگاما۲٫ √استحکام فشاری اولیه بالا ۲۲۵ ام پی ا دریک ساعت و ۵۱۰ ام پی ا در […]

آمالکپ ۵ واحدی SDI

آمالکپ ۳ واحدی SDI

آمالکپ ۳ واحدی SDI برند محصول :SDI ساخت کشور: استرالیا مقدار : ۵۰ کپسول در هر بسته قیمت : ۲۸۹۰۰۰ تومان ویژگی های آمالکپ ۳ واحدی SDI : √آمالگامهای کپسولی حاوی ۴۰درصد نقره با صرفه اقتصادی و بدون فازگاما۲٫ √استحکام فشاری اولیه بالا ۲۲۵ ام پی ا دریک ساعت و ۵۱۰ ام پی ا در ۲۴ […]

آمالکپ ۳ واحدی SDI

آمالکپ ۲ واحدی SDI

آمالکپ ۲ واحدی SDI برند محصول : SDI ساخت کشور: استرالیا مقدار : ۵۰ کپسول در هر بسته قیمت : ۲۴۰۵۰۰ تومان ویژگی های آمالکپ ۲ واحدی SDI : √آمالگامهای کپسولی حاوی ۴۰درصد نقره با صرفه اقتصادی و بدون فازگاما۲ . √استحکام فشاری اولیه بالا ۲۲۵ ام پی ا دریک ساعت و ۵۱۰ ام پی […]

آمالکپ ۲ واحدی SDI

آمالکپ ۱ واحدی SDI

آمالکپ ۱ واحدی SDI برند محصول :SDI ساخت کشور: استرالیا مقدار : ۵۰ کپسول در هر بسته قیمت : ۱۹۲۰۰۰ تومان ویژگی های آمالکپ ۱ واحدی SDI: √آمالگامهای کپسولی حاوی ۴۰درصد نقره با صرفه اقتصادی و بدون فازگاما۲ . √استحکام فشاری اولیه بالا ۲۲۵ ام پی ا دریک ساعت و ۵۱۰ ام پی ا در […]

آمالکپ ۱ واحدی SDI