نوشته هایی با برچسب "آزادسازی فلوراید"

فلوراید تراپی با محصول flor opal ultradent

فلوراید تراپی  با محصول flor opal ultradent Ultradent Sustained Release Fluoride Gel منبعی منحصر به فرد برای ازاد سازی فلوراید و اکتیو ماندن به مدت ۸ تا ۱۰ ساعت داخل تری مورد استفاده در: Topical Fluoride فلوراید تراپی به صورت درمان حساسیتهای حرارتی دندان Neutral Nas 1/1% حاوی به صورت بسته بندی ۴ سرنگی

فلوراید تراپی با محصول flor opal ultradent