بایگانی برچسب: s

آمالکپ 5 واحدی سینالوکس

آمالکپ 5 واحدی سینالوکس

 آمالکپ 5 واحدی سینالوکس
برند محصول : سینالوکس
ساخت کشور: ایران
مقدار : 50 کپسول درهربسته
قیمت : 290000 تومان

ویژگی های آمالکپ 5 واحدی سینالوکس :
√آمالگامهای سینالوکس جزو آمالگامهای کروی با مس بالا و فاقد عنصرروی و فاز2 گاما می باشد
√آمالگامهای سینا با بهره گیری از روش اتمایزینگ گازی تولید میشود این الیاژ عاری از فلزروی وفازمضرگاما2 می باشد

آمالکپ 3 واحدی سینالوکس

آمالکپ 3 واحدی سینالوکس

آمالکپ 3 واحدی سینالوکس
نام کالا: آمالکپ 3 واحدی سینالوکس
برند محصول : سینالوکس
ساخت کشور: ایران
مقدار : 50 کپسول درهربسته
قیمت : 191000 تومان

ویژگی های آمالکپ 3 واحدی سینالوکس:

√آمالگامهای سینالوکس جزو امالگامهای کروی با مس بالا و فاقد عنصرروی و فاز2 گاما می باشد.

√آمالگامهای سینا با بهره گیری از روش اتمایزینگ گازی تولید میشود این آلیاژ عاری از فلزروی وفازمضرگاما2 می باشد.