نوشته هایی با برچسب "اسید فسفریک"

اسید اچ ۳۵% اسید فسفریک

اسید اچ ۳۵% اسید فسفریک Ultra – Etch Etchant اسید اچ ۳۵% اسید فسفریک اولترا اچ به صورت ژل میباشد و به جهت کیفیت و چسبندگی مناسب به سادگی قابل کنترل بوده و در کوچکترین شیارهای سطح اکلوزال نفوذ میکند و عمل اچینگ به نحو مطلوب صورت میگیرد. به دلیل چسبندگی مناسب از حرکت ماده […]

اسید اچ ۳۵% اسید فسفریک