نوشته هایی با برچسب "براش کامپوزیت"

کامپوزیت Wetting Resin Ultradent

کامپوزیت Wetting Resin Ultradent Incremental Layering Technique استفاده بین لایه های کامپوزیتی در سیستم بعد از شستن الودگی کامپوزیتها روی اینسترومنت و براش مخصوص کامپوزیت Super Adaptive ۴۵% by Filled Ligh Cure Liquid Resin به صورت بسته بندی ۲ سرنگی همراه نوکهای مخصوص

کامپوزیت Wetting Resin Ultradent