نوشته هایی با برچسب "برس"

برس Jiffy Goat Hair Brush

برس Jiffy Goat Hair Brush Jiffy Goat Hair Brush برسی تهیه شده از موی طبیعی بز که هنگام پالیش کامپوزیت و پرسلن با استفاده از دیاموند پالیش مورد استفاده قرار میگیرد. به صورت بسته بندی ۱۰ عددی

برس Jiffy Goat Hair Brush