نوشته هایی با برچسب "هزینه های دندانپزشکی"

هزینه دندانپزشکی در کشورهای پیشرفته چقدر است؟

هزینه های دندانپزشکی در کشورهای پیشرفته چقدر است؟ هزینه های دندانپزشکی در کانادا وب سایت پارس کانادا به عنوان وب سایت رسمی مهاجرات به کانادا، هزینه های دندان پزشکی در تورنتو را لیست کرده و آورده است: عکسبرداری ۲۵- ۲۰ دلار، معاینه کامل ۱۴۰-۱۲۰ دلار، کشیدن دندان ۱۷۰-۱۲۰ دلار، پرکردن ۳۲۰-۷۵ دلار، روت کانال ۸۰۰-۵۰۰ […]

هزینه دندانپزشکی در کشورهای پیشرفته چقدر است؟