نوشته هایی با برچسب "کنترل سریع خونریزی"

کنترل خونریزی از طریق Astringedent

کنترل خونریزی از طریق Astringedent   ویژگی محصول:Astringedent:   ۵/۱۵ % سولفات فریک به صورت محلول کلاسیک کنترل سریع خونریزی در چند ثانیه و انعقاد خون و ترمیم بافت صدمه دیده درمان پالیپوتومی دندانهای شیری به جای فرموکروزول کنترل سریع خونریزی و مایعات لثه در کرون بریج هنگام قالبگیری کنترل مایع سالکولار در چسباندن رستوریشن […]

کنترل خونریزی از طریق Astringedent