نوشته هایی با برچسب "Opalustre ultradent"

محصول Opalustre ultradent

محصول Opalustre ultradent Chmical & Mechanical Abrasion Slurry ویژگی های این محصول: اسید هیدروکلریک و ذرات ریز سیلیکونی کارباید که به صورت مایعی چسبناک و محلول در اب با خاصیت سایندگی فیزیکی و شیمیایی جهت برطرف کردن : دیسمینرالیزیشن های سطحی و سفید و قهوه ای دکلسیفیکا سیون های مینایی فلوروزیس به صورت ۴ سرنگی […]

محصول Opalustre ultradent